Quảng Ninh: Chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội

(Cinet)- Nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội những ngày đầu xuân 2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 968/UBND-VX1 gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
 
Quảng Ninh: Chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Quảng Ninh

Nội dung văn bản nêu rõ, công tác quản lý và tổ chức lễ hội những ngày đầu xuân 2017 tại một số lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản đi vào nề nếp, từ công tác quản lý, tổ chức đến nội dung của các lễ hội; các địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức lễ hội, tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lễ hội; công tác an ninh trật tự, vệ sinh cảnh quan môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo.
Tuy nhiên, công tác quản lý, tổ chức lễ hội vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tại một số lễ hội chưa niêm yết đầy đủ, công khai hoặc đặt tại vị trí khó nhận biết về giá trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và giá cả hàng hóa các loại dịch vụ; tình trạng bày bán hàng ảnh hưởng tới mỹ quan nơi thờ tự; vẫn còn tình trạng kinh doanh đổi tiền lẻ diễn ra ở một số lễ hội; ý thức của người dân và du khách tham gia lễ hội chưa cao, không tuân thủ quy định của Ban tổ chức.

Nhằm khắc phục tình trạng nói trên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 515/BVHTTDL-VHCS ngày 15/02/2017; của UBND tỉnh tại văn bản số 8349/UBND-VX1 ngày 22/12/2016. Đồng thời quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi lễ hội có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế về niêm yết, công khai giá các loại dịch vụ, hàng hóa; sắp xếp các dịch vụ, hàng quán phù hợp; tiếp tục thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp tình hình quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn trong 03 tháng lễ hội xuân, báo cáo những nội dung đột xuất và báo cáo thường xuyên vào ngày 22 hàng tháng gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp; Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương để báo cáo UBND tỉnh vào ngày 25 hàng tháng; Trong tháng 2/2017, Sở tổng hợp tình hình để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh trước ngày 23/02/2017.

M.N (VB 968/UBND-VX1)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác