Quảng Ninh: Đề nghị thỏa thuận đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Tiên Công

(Cinet) -  UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Tờ trình gửi Bộ VHTTDL đề nghị thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên.
 
Quảng Ninh: Đề nghị thỏa thuận đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Tiên Công - ảnh 1
Di tích lịch sử miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
(Ảnh: ditichlichsuvanhoa.com)

Di tích lịch sử miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh là nơi thờ 17 vị Tiên Công quê ở Kim Liên, thành Thăng Long đã có công đầu tiên quai đê lấn biển hình thành lên khu đảo Hà Nam vào năm 1434. Di tích này không chỉ có giá trị văn hóa vật thể về kiến trúc nghệ thuật mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về giá trị văn hóa phi vật thể trong đời sống sinh hoạt lễ hội của nhân dân địa phương. Di tích này đã được Bộ VHTTDL (Bộ Văn hóa Thông tin trước đây) xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia tại Quyết định số 34/QĐ-BVHTT ngày 09 tháng 02 năm 1990. Tuy nhiên, hiện nay di tích này đang bị xuống cấp nghiêm trọng bởi thời gian và điều kiện thời tiết.

UBND tỉnh Quảng xây dựng dự án Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên trình Bộ VHTTDL đề nghị thỏa thuận chủ trương dự án này với các hạng mục: Tu bổ, tôn tạo Khu ngoài (với các hạng mục: Nghi môn – tứ trụ; Nhà bia; Lầu điều khiển lễ hội; Nhà thủ từ; Lầu hóa vàng; Nhà khách – Ban quản lý; Hội trường; Nhà vệ sinh; Hồ chữ nhật; Hệ thống sân lễ hội;…); Khu vực tu bổ, tôn tạo miến chính (gồm các hạng mục: Bái đường; Nhà thờ tổ; Miếu trong).

Văn bản cũng nêu rõ, Quảng Ninh là địa phương có nhiều di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh cần tu bổ, tôn tạo phân bố rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc bố trí nguồn vốn để đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích này gặp rất nhiều khó khăn. UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ VHTTDL xem xét hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 đối với hạng mục di tích gốc của khu di tích miếu Tiên Công./.

AV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác