Quảng Ninh: Tổng kết 7 năm thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa"

Quảng Ninh: Tổng kết 7 năm thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa
Hát nhà tơ - một trong những DSVHPVTQG sẽ được tăng cường bảo tồn
và phát huy giá trị trong giai đoạn 2016-2021. Ảnh: qtv.vn
(Cinet)- Ngày 15/3, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thị xã Móng Cái giai đoạn 2008 - 2015 và những năm tiếp theo”.
Theo đó, trong giai đoạn 2008 - 2015, việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Đối với Di sản văn hóa vật thể, thành phố đã triển khai lập hồ sơ khoa học xếp hạng 10/9 di tích (trong đó có 5 di tích được xếp hạng cấp tỉnh); 17 công trình, địa điểm được kiểm kê và hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận (trong đó có 12 công trình, địa điểm được phê duyệt vào danh mục di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng tỉnh Quảng Ninh); 12/9 di tích được triển khai thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo; đồng thời sưu tầm tư liệu Hán Nôm, xác minh nguồn gốc, giá trị của 7 di tích; 44/43 di tích được triển khai công tác khoanh vùng, lập bia bảo tồn, lưu giữ tư liệu, tăng 13% so với chỉ tiêu Đề án.
Đối với các di sản văn hóa phi vật thể, công tác quản lý, duy trì 16 lễ hội trên địa bàn được chú trọng như lễ hội đình Trà Cổ, lễ hội đình Bầu, lễ hội đình Vạn Ninh; bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian như thành lập CLB hát Nhà tơ, hát Cửa đình, CLB hát Đối cổ; đã triển khai kiểm kê, hoàn thiện hồ sơ lưu giữ tư liệu đối với 40/36 di sản văn hóa phi vật thể… Thành phố cũng đã có 13 thành viên của các CLB được công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian.
Giai đoạn 2016 - 2021, để bảo tồn và phát huy giá trị của các Di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch, thành phố Móng Cái tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa tập trung triển khai công tác lập hồ sơ khoa học xếp hạng 6 di tích (2 di tích cấp Quốc gia và 4 di tích xếp hạng cấp tỉnh); thực hiện tu bổ, tôn tạo 9 di tích; khoanh vùng lập bia 9 di chỉ khảo cổ; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của BQL di tích, danh thắng 17 xã, phường trên địa bàn; tăng cường việc bảo tồn và phát huy loại hình Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Hát nhà tơ; phục dựng các lễ hội truyền thống.
T.Thủy (Tổng hợp từ mongcai.gov.vn, baoquangninh.com.vn)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác