Quy chế hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư

Quy chế hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam,
Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam
(Cinet)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam, vừa ký Quyết định số 159 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng: đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, phương hướng và giải pháp thực hiện việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp với các bộ ngành triển khai công việc liên quan trong việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam bảo đảm đúng yêu cầu, mục tiêu và tiến độ của Đề án đã được phê duyệt.
Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng; các Ủy viên Hội đồng.
Cơ quan thường trực Hội đồng là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam cũng đã ký Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (Ban Chủ nhiệm).
Chủ nhiệm là GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
2 Phó Chủ nhiệm gồm: GS.TS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đề án gồm: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TSKH. VS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác