Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ VHTTDL

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiên vừa ký Quyết định số 3849/QĐ-BVHTTDL ngày 17/10/2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ VHTTDL.

Theo đó, Thanh tra Bộ VHTTDL được quy định 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đối với quản lý nhà nước, Thanh tra Bộ có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL về thực hiện quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
 
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ VHTTDL - ảnh 1
Ông Phạm Xuân Phúc - Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Thanh tra Bộ VHTTDL còn có nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Bộ…

Về cơ cấu tổ chức, Thanh tra Bộ VHTTDL có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ đó là: Hành chính – tổng hợp; Thanh tra Văn hóa – gia đình; Thanh tra Thể dục thể thao; Thanh tra Du lịch; Thanh tra hành chính và chống tham nhũng.

Theo Tổ Quốc

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác