Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn

Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Sáng ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị phổ biến “Quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và kế hoạch triển khai thực hiện. 
“Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 19/8/2014.
Quy hoạch góp phần tích cực xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển nghệ thuật biểu diễn; rà soát nâng cấp, cải tạo một số nhà hát đang xuống cấp tại các địa phương, tập trung đầu tư nâng cấp và trang bị mới hệ thống phương tiện kỹ thuật phù hợp; xây dựng trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy hoạch này cũng đề cập đến việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hóa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật; từng bước nâng cao năng lực tổ chức biểu diễn nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc.
Bên cạnh đó, việc đào tạo, phát triển nhân lực ngành nghệ thuật biểu diễn có năng lực sáng tạo cần bảo đảm cân đối về các chuyên ngành theo nhu cầu của xã hội. Quy hoạch cũng khuyến khích người nghệ sỹ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, nhân văn và giáo dục cao; tăng cường quảng bá, phổ biến các chương trình, sản phẩm nghệ thuật biểu diễn trong nước và quốc tế.
Bộ VHTTDL đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch này. Các nội dung triển khai cụ thể Quy hoạch này gồm: tổ chức phổ biến, tuyên truyền Quy hoạch; xây dựng văn bản quản lý nhà nước và cơ chế chính sách; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật; quy hoạch các đơn vị nghệ thuật; hợp tác quốc tế.
Theo lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, quy hoạch mới này nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật biểu diễn thế giới trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật biểu diễn đã và đang phát triển. Đây cũng đồng thời đặt nền tảng, cơ sở cho việc đầu tư của Nhà nước và các nguồn lực xã hội để Nghệ thuật biểu diễn đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao và đa dạng của công chúng; xây dựng và phát triển các đơn vị nghệ thuật…
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác