Quyết định số 178/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01: Thành lập Hội đồng thẩm định các tác phẩm sân khấu hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

(Cinet)- Quyết định số 178/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng thẩm định các tác phẩm sân khấu hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Theo đó, Hội đồng thẩm định các tác phẩm sân khấu hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” gồm các thành viên:

1. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Nhà viết kịch - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Lê Chức, NSƯT - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

4. Ông Doãn Hoàng Giang, NSND - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

5. Ông Chu Lai, Nhà văn - Trưởng Ban Sáng tác Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

6. Bà Lê Thị Hoài Phương, PGS-TS - Trưởng Ban Nghiên cứu Nghệ thuật Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên.

7. Ông Trần Ngọc Giàu, Đạo diễn, NSND - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

8. Bà Phan Thị Thanh Huyền, Chuyên viên Cục Nghệ thuật biểu diễn - Thư ký.

9. Bà Trương Thị Kiều Ngọc, Chuyên viên Cục Nghệ thuật biểu diễn - Thư ký.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định, đánh giá về tư tưởng, nội dung, chất lượng nghệ thuật; góp ý các tác giả sửa chữa nâng cao chất lượng tác phẩm hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tiêu chí trong Kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ VHTTDL phê duyệt.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác