Quyết định số 179/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01: Thành lập Hội đồng thẩm định các tác phẩm ca múa nhạc hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

(Cinet)- Quyết định số 178/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng thẩm định các tác phẩm ca múa nhạc hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Theo đó, Hội đồng thẩm định các tác phẩm ca múa nhạc hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” gồm các thành viên:

1. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Nhà viết kịch - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Đỗ Hồng Quân, Nhạc sĩ - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên.

4. Ông Lê Ngọc Cường, NSND - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Ủy viên.

5. Ông Vũ Việt Hùng, Nhạc sĩ - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.

6. Ông Đào Đăng Hoàn, Nhạc sĩ - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên.

7. Ông Trần Long Ẩn, Nhạc sĩ - Chủ tịch Hội Âm nhạc Tp. Hồ Chí Minh - Ủy viên.

8. Ông Đức Trịnh, Nhạc sĩ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Ủy viên.

9. Ông Lương Thanh Thủy, Chuyên viên chính Cục Nghệ thuật biểu diễn - Thư ký.

10. Bà Trương Thị Kiều Ngọc, Chuyên viên Cục Nghệ thuật biểu diễn - Thư ký.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định, đánh giá về tư tưởng, nội dung, chất lượng nghệ thuật; góp ý các tác giả sửa chữa nâng cao chất lượng tác phẩm hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tiêu chí trong Kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ VHTTDL phê duyệt.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H

    

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác