Quyết định số 231/QĐ-BVHTTDL ngày 27/01: Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(Cinet) - Quyết định số 231/QĐ-BVHTTDL ngày 27/01 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đền Trần là Di sản văn hóa phi vật thể quốc giaLễ hội đền Trần là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Theo đó công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quán lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

NLH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác