Quyết định số 366/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày triển lãm “Văn hóa Đông Sơn” tại Malaysia

(Cinet)- Quyết định số 366/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02 của Bộ VHTTDL về việc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày triển lãm “Văn hóa Đông Sơn” tại Malaysia.

Trống đồng Đông Sơn.Trống đồng Đông Sơn.

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Bộ VHTTDL cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Bảo tàng Malaysia tổ chức trưng bày hiện vật với chủ đề “Văn hóa Đông Sơn” tại Bảo tàng Malaysia từ ngày 04/3 đến 04/5/2014.

Cục Bảo tàng Malaysia chịu chi phí tổ chức trưng bày triển lãm.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H  

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác