Quyết định số 4236/QĐ-BVHTTDL ngày 02/12: Giao nhiệm vụ và phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng

(Cinet) - Quyết định số 4236/QĐ-BVHTTDL đã được Bộ VHTTDL ban hành ngày 02/12 nhằm giao nhiệm vụ và phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ CNH-HĐH”.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Thư viện chủ trì tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ CNH-HĐH”.

Hội thảo được tổ chức trong tháng 12-2013 tại TP. Hà Nội.

Mục đích của Hội thảo nhằm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương về dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ CNH-HĐH”.

Hội thảo dự kiến thu hút sự tham dự của 50 đại biểu gồm đại diện các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước có liên quan thuộc Bộ VHTTDL, đại diện thư viện công cộng cấp tỉnh, đại diện các cơ sở đào tạo và các chuyên gia trong ngành.

Hội thảo dự kiến thông qua 10 bài tham luận góp ý cho Dự thảo Đề án và 1 bản báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho Dự thảo Đề án.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác