Quyết định số 4344/QĐ-BVHTTDL ngày 12/12: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện

(Cinet)- Quyết định số 4344/QĐ-BVHTTDL ngày 12/12 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thư viện tỉnh/thành và thư viện các trường đại học.

Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.

Theo đó, Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thư viện tỉnh/thành và thư viện các trường đại học do Bộ VHTTDL tổ chức nhằm giúp cho các bộ quản lý, các bộ chuyên môn thư viện tỉnh/thành và thư viện các trường đại học, cao đẳng nắm được định hướng, chính sách phát triển văn hoá của Đảng và Nhà nước cũng như những vấn đề mới của hoạt động thư viện để vận dụng vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt đọng chuyên môn trong thư viện.

Mặt khác, năm 2014 trong lĩnh vực thư viện, Vụ Thư viện đã đề xuất nhiệm vụ đột phá là tập trung chỉ đạo các thư viện tỉnh/thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển bền vững các dịch vụ công cộng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, do vậy, thông qua lớp tập huấn, học viên sẽ được hướng dẫn cách thức tổ chức các dịch vụ trên như thế nào.

Theo Kế hoạch, sẽ có 02 lớp tập huấn được triển khai, dự kiến mỗi lớp gồm 150 học viên. Cụ thể: 01 lớp dành cho cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện tỉnh/thành và trung tâm thông tin thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra); 01 lớp dành cho cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện tỉnh/thành và trung tâm thông tin thư viện các trường đại học khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Thời gian dự kiến 03 ngày/ một lớp. Cụ thể tại TP. Hồ Chí Minh (dành cho khu vực phía Nam) từ ngày 15-17/12/2013; Tại Hà Nội (dành cho khu vực phía Bắc) từ ngày 23-25/12/2013.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác