Ra mắt ấn phẩm "Việt Nam trên đường phát triển"

Ra mắt ấn phẩm
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc ấn phẩm đặc biệt với tựa đề "Việt Nam trên đường phát triển".
“Việt Nam trên đường phát triển” là cuốn sách tổng hợp các bài viết của chính các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng nhiều nhà khoa học có uy tín của Việt Nam.  Đặc biệt, cuốn sách vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết lời giới thiệu.
Được sắp xếp theo từng chủ đề từ lịch sử đến hiện tại, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cho đến an ninh, đối ngoại, quốc phòng…cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc cách tiếp cận dễ dàng nhất để hình dung ra diện mạo Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập.
Cụ thể, cuốn sách “Việt Nam trên đường phát triển” có bố cục gồm 3 phần lớn:
Phần Mở đầu cuốn sách là những trình bày khái quát về Việt Nam - đất nước, con người, lịch sử và văn hóa của giáo sư sử học Phan Huy Lê.
Phần thứ nhất trình bày về lịch sử sang trang mới với thế và lực mới, giới thiệu quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay với trọng tâm là những thành tựu đạt được trong 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới.  
Phần thứ hai sẽ giới thiệu, phân tích về những tiềm năng hiện tại cũng như những thế mạnh cần tập trung khai thác để đẩy mạnh phát triển đất nước trong thời gian tới.
Qua đó, cuốn sách đã góp phần khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong bảy thập kỷ qua; làm rõ thêm những định hướng và tiềm năng phát triển của đất nước trong hội nhập quốc tế.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác