Ra mắt năm cuốn sách nghiên cứu, lý luận về văn hóa, văn học - nghệ thuật

(Cinet) - Năm cuốn sách nghiên cứu, lý luận về văn hóa, văn học - nghệ thuật do GS, TS Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư viết và chủ biên vừa chính thức ra mắt bạn đọc.
Ra mắt năm cuốn sách nghiên cứu, lý luận về văn hóa, văn học - nghệ thuật - ảnh 1
Bộ năm cuốn sách nghiên cứu, lý luận về văn hóa, văn học - nghệ thuật do GS, TS Đinh Xuân Dũng viết và chủ biên vừa chính thức ra mắt. (Ảnh: ND)

Đó là các cuốn: “Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam”do Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành; “Tác phẩm Văn học - Tiếp nhận tác phẩm và suy nghĩ lý luận (NXB Hà Nội, dày 385 trang); “Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn” (NXB Thông tin và Truyền thông, dày 329 trang); Công tác Tư tưởng văn hóa trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay do NXB Quân đội nhân dân ấn hành (trong đó tập 1: Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng quân đội về chính trị do ông làm chủ biên và tập 2: Văn hóa - văn nghệ và đời sống bộ đội do ông trực tiếp viết).

Đây là những công trình có giá trị, tập hợp các nghiên cứu, lý luận và đánh giá thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và văn học - nghệ thuật từ thời kỳ đầu đổi mới đến nay.

Nói về bộ sách này do chính tay mình viết và chủ biên, GS, TS Đinh Xuân Dũng - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư cho biết: Năm cuốn sách này tuy riêng biệt, song lại có mối liên kết chặt chẽ, tập trung những vấn đề văn hóa - VHNT gắn với vấn đề con người và toàn bộ vấn đề đời sống gắn với các nội dung cơ bản, bức xúc cần giải quyết trên lĩnh vực văn hóa, góp phần tuyên truyền triển khai thực hiện “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Cùng với đó là mối liên kết chung của hoạt động thực tiễn và những suy ngẫm, đúc kết của GS,TS Đinh Xuân Dũng trên các lĩnh vực, từ khi giảng dạy ở trường đại học cho đến khi hoạt động trong quân đội và làm các công tác nghiên cứu, lý luận văn hóa, VHNT do Đảng, Nhà nước giao.

KA (Tổng hợp)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác