Ra mắt Tạp chí Lý luận, phê bình văn học-nghệ thuật

(Cinet) - Chiều 14/6 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VH-NT) Trung ương đã tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Lý luận, phê bình VH-NT.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Tạp chí Lý luận, phê bình VH-NT ra mắt số đầu tiên. Tổng Bí thư chúc hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình VH-NT của nước ta đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển nền VH-NT nước nhà, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển VH-NT trong thời kỳ mới, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội về VH-NT, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý nâng cấp Bản tin Lý luận, phê bình VH-NT thành Tạp chí Lý luận, phê bình VH-NT.

Việc xuất bản Tạp chí lý luận, phê bình VH-NT chính là lần đầu tiên, một tạp chí chuyên về lý luận, phê bình VH-NT ở Việt Nam ra mắt bạn đọc. Đây chính là cơ quan ngôn luận của Hội đồng Lý luận, phê bình VH-NT Trung ương, có chức năng tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực VH-NT.

Tạp chí tham gia định hướng, thông tin về các hoạt động lý luận, phê bình VH-NT, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận, phê bình VH-NT. Bên cạnh đó, tạp chí cũng là diễn đàn lý luận, phê bình chung của giới nghiên cứu lý luận, phê bình và của các văn nghệ sỹ cả nước.

Cinet/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác