Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu kinh thành

(Cinet) – Ngày 13/1, tại Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu Kinh thành.

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu kinh thành - ảnh 1

Trung tâm Nghiên cứu kinh thành là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam do TS. Bùi Minh Trí làm Giám đốc. Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu khoa học chuyên sâu và toàn diện về khảo cổ học đô thị và các vấn đề lịch sử, văn hóa các di tích kinh thành cổ của Việt Nam trong lịch sử; kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực khảo cổ học đô thị, bảo quản di vật, bảo tồn di tích khảo cổ học; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Trung tâm nghiên cứu Kinh thành tiền thân là Ban chủ nhiệm dự án Hoàng Thành Thăng Long thuộc Viện Khảo cổ học, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Sau một thời gian thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và chuẩn bị về tổ chức, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã chính thức thành lập Trung tâm nghiên cứu Kinh thành vào ngày 28/4/2011 với 6 phòng ban chuyên môn: phòng Hành chính- Tổng hơp; phòng Nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc; phòng Nghiên cứu lịch sử văn hóa; phòng Khoa học – Bảo tồn; phòng Kỹ thuật - Công nghệ và phòng Quản lý tư liệu.

Sau tám tháng hoạt động thử nghiệm, thành tựu quan trọng nhất mà Trung tâm đạt được đó là lần đầu tiên Trung tâm đã áp dụng và hoàn thành việc đưa hệ thống mã số ký hiệu khảo cổ học mang tính quy chuẩn quốc tế vào từng di tích, từng bộ phận cấu thành di tích của từng thời kỳ tại khu A - B Hoàng thành Thăng Long, phục vụ hiệu quả cho việc lập hồ sơ khoa học về di tích trong tương lai.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Trung tâm đã nghiên cứu xây dựng nội dung và tổ chức thiết kế trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội. Trung tâm cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu của Dự án chỉnh lý, nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long với các nội dung: hoàn thành công tác khai quật, nghiên cứu đánh giá giá trị di tích; hoàn thành công tác nghiên cứu chỉnh lý di vật; hoàn thành công tác lập hồ sơ khoa học về di vật; thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo tồn di tích, di vật của khu di tích và công tác mở cửa phục vụ khách tham quan khu di tích. Đồng thời, Trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các điều kiện bàn giao di tích khu A - B Hoàng thành Thăng Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chính thức quản lý vào ngày 28/12/2011 vừa qua.

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác