Sơ kết Chiến lược gia đình và tổng kết Kế hoạch hành động PCBLGĐ

Sơ kết Chiến lược gia đình và tổng kết Kế hoạch hành động PCBLGĐ - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản (số 732/BVHTTDL-GĐ) gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015.
Văn bản nêu rõ, ngày 11/11/2014, Bộ VHTTDL có công văn số 4042/BVHTTDL-GĐ về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2015 gửi các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương , UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở VHTTDL.
Theo kế hoạch, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011-2015; Tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015 (thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 9/2015 tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam).
Để chuẩn bị cho Hội nghị trên, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện:
1. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011-2015.
2. Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015 và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Ngành VHTTDL giai đoạn 2011-2015.
3. Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2015”.
Báo cáo sơ kết, tổng kết, hồ sơ đề nghị khen thưởng các hoạt động trên gửi trước ngày 30/6/2015 về Vụ Gia đình-Bộ VHTTDL, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng thời gửi qua email:vugiadinh@gmail.com.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác