Sở VHTTDL Bắc Ninh: Triển khai nhiệm vụ năm 2017

(Cinet) - Vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017.
 
Sở VHTTDL Bắc Ninh: Triển khai nhiệm vụ năm 2017 - ảnh 1
Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác VHTTDL năm 2016 đã được UBND tỉnh, Sở VHTTDL tỉnh trao tặng bằng khen. (Ảnh: bacninhtv.vn)

Báo cáo kết quả công tác VHTTDL năm 2016 tại hội nghị nêu rõ, năm 2016, ngành VHTTDL Bắc Ninh thực hiện tốt các kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. Tăng cường hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo đi vào nền nếp, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được các cấp, ngành quan tâm. Việc quản lý và tổ chức lễ hội bảo đảm đúng quy định pháp luật, tạo dư luận tốt trong xã hội, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Bắc Ninh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thể dục-thể thao quần chúng được duy trì phát triển. Hoạt động quảng bá du lịch Bắc Ninh, đặc biệt là du lịch tâm linh đến với du khách trong nước và quốc tế được đẩy mạnh. Thực hiện tốt nhiều chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình….

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2017, cụ thể như sau: Nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước và chất lượng các hoạt động sự nghiệp văn hóa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: Công tác quản lý tổ chức lễ hội, hoạt động kinh doanh karaoke, bảng, biển hiệu quảng cáo liên quan đến tiếng nước ngoài…; tham mưu tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ ứng cử Quốc gia đề nghị UNESCO đưa “Nghề làm Tranh dân gian Đông Hồ” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, thiết chế văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hoàn thiện việc quy hoạch tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030;…

Dịp này, UBND tỉnh, Sở VHTTDL tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác VHTTDL năm 2016.

AV (Tổng hợp: baobacninh.com.vn, bacninhtv.vn)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác