Sóc Trăng: Long trọng tổ chức kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Cinet) - Ngày 19/5, tại Đền thờ Bác Hồ ở xã An Thạnh Đông (Sóc Trăng), Đảng bộ và nhân dân huyện Cù Lao Dung đã long trọng tổ chức kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).
 
Sóc Trăng: Long trọng tổ chức kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: tuyengiao.vn)

Trong diễn văn kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thanh Quang - Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã để lại một di sản tinh thần vô giá là tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách sáng ngời, mãi mãi soi đường cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau, dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng. Người là linh hồn, là ngọn cờ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang, chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc; đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn.

Vinh dự, tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, được kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, được tiếp nối khí phách hào hùng của cha anh và tự hào có Bác; cán bộ, đảng viên càng ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người. Đặc biệt, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Võ Thanh Quang đã  báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Cù Lao Dung nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những việc làm hay, tiêu biểu, những mô hình tiên tiến của tập thể, cá nhân đã tạo sức lan tỏa rất lớn đến ý thức, hành động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, các cấp ủy trong huyện thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng. Xem đây là nhiệm vụ then chốt, đi đôi với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh phục vụ nhân dân. Chú trọng lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy và người đứng đầu mỗi đơn vị phải tâm niệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là lẽ sống, là niềm tin, là trách nhiệm và là tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Lan Anh (t/h)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác