Sơn La: Đề nghị hỗ trợ đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã, bản đặc biệt khó khăn

(Cinet) – UBND tỉnh Sơn La đã có Văn bản gửi Bộ VHTTDL, đề nghị hỗ trợ đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã, bản đặc biệt khó khăn của huyện Vân Hồ.
 
Sơn La: Đề nghị hỗ trợ đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã, bản đặc biệt khó khăn - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: baotuyenquang.com.vn)

Văn bản nêu rõ, Vân Hồ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La. Trong những năm qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền, bảo tàng, nếp sống văn hóa và gia đình luôn hướng trọng tâm về cơ sở để phục vụ đồng bào bà con nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới.

Các thiết chế văn hóa, thể thao bước đầu đã được quan tâm đầu tư, xây dựng (tính đến thời điểm tháng 8/2017, trên địa bàn huyện số xã có nhà văn hóa 13/14 xã, trong đó đạt chuẩn theo quy định là 6/14; số bản, tiểu khu có nhà văn hóa là 101/147 đạt  68,7% trong đó đạt chuẩn theo quy định 68/147 đạt 46,2%). Việc đầu tư xây dựng, trang cấp thiết bị, tổ chức các hoạt động tại trung tâm văn hóa thể thao xã, bản trên địa bàn huyện Vân Hồ là hết sức cần thiết, tạo cơ sở huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất cho nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Vân Hồ.

Trong điều kiện các nguồn vốn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, việc cân đối ngân sách địa phương để thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Vân Hồ còn hạn chế. Vì vậy, UBND tỉnh Sơn La đề nghị Bộ VHTTDL xem sét, hỗ trợ đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã, bản đặc biệt khó khăn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới do Bộ quản lý giai đoạn 2018 – 2020 để đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã, bản đặc biệt khó khăn của huyện Vân Hồ.

AV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác