Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

(Cinet)- Ngày 25/7, UBND thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa.

Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamtourism.com

Theo đó, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm căn cứu nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 16/7 của UBND thành phố bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố đến năm 2020.

Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức lễ hội tại các di tích; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản từ thành phố đến quận, huyện; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý, tu bổ và phục hồi di tích; thực hiện kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý Di tích thành phố.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường giới thiệu và quảng bá các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố. Đồng thời thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ các di vật, cổ vật tại các di tích lịch sử - văn hóa.

Thanh Thủy (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác