Tăng cường công tác quản lý, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa

Lan Phạm

(Cinet) - UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Công văn số 1726/UBND-KGVX về việc thực hiện công tác quản lý, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa - ảnh 1Di tích lịch sử Ngục Kon Tum. Ảnh: dukdnkontum.vn

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác quản lý, tu bổ, phục hồi, khai thác và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn đã được các cấp ngành, các cấp triển khai đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này vẫn còn một số hạn chế như: Hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh đã được các cấp xếp hạng chưa được triển khai công tác tổng kiểm kê khoa học; các địa phương chưa thành lập Ban quản lý, Tổ quản lý di tích, chưa có cán bộ chuyên trách về lĩnh vực di sản (di tích) mà chủ yếu là kiêm nhiệm; một số địa phương chưa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ di tích, chưa phát huy hết trách nhiệm trong quản lý di tích đã được xếp hạng trên địa bàn; hầu hết các di tích trên địa bàn chưa được cắm mốc giới bảo vệ. Bên cạnh đó, hiện nay các di tích đều trong tình trạng xuống cấp hoặc bị xâm hại…

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, tăng cường công tác quản lý, tu bổ, phục hồi, khai thác và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL chủ động kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa; Phối hợp tiến hành công tác tổng kiểm kê hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh; Triển khai công tác lập quy hoạch tổng thể hệ thống di tích theo quy định; Rà soát, điều chỉnh diện tích khoanh vùng phù hợp và thực hiện cắm mốc giới tất cả các di tích đã xếp hạng; Hướng dẫn địa phương thực hiện công tác quản lý, tu bổ, phục hồi di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích đã được xếp hạng và những di tích đã đưa vào danh mục kiểm kê.

UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn; hàng năm xây dựng kế hoạch, chủ động bố trí nguồn kinh phí bảo tồn, tu bổ, nâng cấp và phát huy giá trị di tích thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành VHTTDL, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc quản lý, bảo vệ di tích thuộc loại hình di tích cách mạng (bia, nhà bia, nhà tưởng niệm…); có phương án bảo vệ tốt các hạng mục đã đầu tư tại các di tích.

Ngoài ra, chủ động nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử văn hóa và danh thắng tiêu biểu trên địa bàn, trình các cấp, ngành liên quan thẩm định đề nghị xếp hạng theo quy định; Quan tâm bố trí cán bộ trình độ chuyên môn về lĩnh vực di sản nói chung hoặc tăng cường cử cán bộ, công chức của các phòng Văn hóa Thông tin đi bồi dưỡng, đào tạo về lĩnh vực di sản để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích đã được xếp hạng; cắm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích…

Kon Tum là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, là đầu mối giao lưu kinh tế của vùng Duyên hải miền Trung và của cả nước. Đây còn là vùng đất của những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Nhiều giá trị đã được thế giới và nhận loại công nhận.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác