Tăng cường hiệu lực, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

(Cinet)- Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi các đơn vị trong tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.
 
Tăng cường hiệu lực, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: HNMO

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng; Quản lý chặt chẽ các hoạt động quảng cáo, chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó chủ động phối hợp với các Tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn tỉnh, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị, thành phố; Tăng cường nhân lực, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo, tạo chuyển biến tích cực thúc đẩy phát triển hoạt động quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh; Rà soát hệ thống quảng cáo hiện có để điều chỉnh hoặc xóa bỏ theo quy hoạch quảng cáo được duyệt, tham mưu xây dựng quy hoạch (bố trí) các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt trên địa bản tỉnh theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Các Sở, ngành, đơn vị khác có trách nhiệm triển khai thực hiện theo nhiệm vụ cụ thể được giao.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác