Tăng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Theo Thông tư số 226/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính, từ ngày 15/2/2013, các mức phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học (áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài) đều được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành.

Tăng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - ảnh 1

Theo đó, mức phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đối với người lớn là 40.000 đồng/người/lượt, thay cho mức 25.000 đồng/lượt/người đang áp dụng. Ngoài mức phí dành cho người lớn, đối với sinh viên, mức phí 15.000 đồng/người/lượt thay mức 5.000 đồng/lượt/người. Đối với học sinh, trẻ em mức phí tăng từ 3.000 đồng/lượt/người lên 10.000 đồng/người/lượt.

Một số đối tượng được giảm 50% mức phí tham quan Bảo tàng gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật nặng, các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định 170/2003/QĐ-TTg.

Bộ Tài chính nêu rõ, không thu phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đối với 2 trường hợp: Trẻ em dưới 6 tuổi và Người khuyết tật đặc biệt.

Thông tư 226/2012/TT-BTC được áp dụng từ ngày 15/2/2013, thay thế Quyết định số 104/2007/QĐ-BTC ngày 18/12/2007.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa là một cơ sở khoa học vừa là một trung tâm văn hóa, có tính khoa học cao và tính xã hội rộng lớn. Bảo tàng có các chức năng: Nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế, trưng bày, trình diễn, để giới thiệu và giáo dục về những giá trị lịch sử - văn hóa của các dân tộc trong và ngoài nước; cung cấp tư liệu nghiên cứu về các dân tộc; đào tạo cán bộ nghiên cứu, nghiệp vụ, quản lý về nhân học bảo tàng và bảo tàng dân tộc học.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là bảo tàng lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật văn hoá của cả 54 dân tộc Việt Nam, trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Du khách đến đây không chỉ để tham quan, giải trí, mà còn để tìm hiểu, nghiên cứu về các dân tộc, các sắc thái văn hoá đa dạng và đặc sắc của từng tộc, từng vùng cũng như những giá trị truyền thống chung của các dân tộc.

Ở đây có nhiều hiện vật thông dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đặc biệt phong phú là đồ vải của các dân tộc, như khố, váy, khăn... được trang trí bằng các kỹ thuật truyền thống khác nhau; đồ đan, nhất là các loại gùi, giỏ, mâm; những nhạc cụ bằng tre, vỏ bầu khô; các hiện vật nghi lễ... Cùng với hiện vật, trong các phòng trưng bày còn có ảnh và phim tư liệu, phản ánh mọi khía cạnh văn hoá vật thể, phi vật thể, những nét tiêu biểu trong đời sống và sự sáng tạo của các tộc người. Bên cạnh đó, trong khu ngoài trời, có 10 công trình kiến trúc dân gian như: nhà rông của người Bana, nhà sàn dài của người Êđê, nhà sàn của người Tày, nhà nửa sàn nửa đất của người Dao, nhà trệt lợp ván pơmu của người Hmông, nhà ngói của người Việt, nhà sàn thấp của người Chăm, nhà trình tường của người Hà Nhì, nhà mồ tập thể của người Giarai và nhà mồ cá nhân của người Cơtu. 


Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác