Tập huấn công tác tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số

Tập huấn công tác tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1
Ông Hoàng Đức Hậu phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.
(Cinet)- Ngày 10/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban Dân Tộc tổ chức khai mạc Lớp Tập huấn công tác tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi, biên giới, biển đảo năm 2015 với sự tham dự của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.
Lớp tập huấn sẽ diễn ra đến hết ngày 13/6/2015, các giảng viên sẽ giới thiệu tới học viên và phóng viên, biên tập viên hiện đang công tác tại các đơn vị báo chí thực hiện nhiệm vụ cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ một số nội dung như: Phương pháp tuyên truyền phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số về chủ quyền biên giới, biển đảo; về công tác bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tại các vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo; Công tác quản lý, phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo; Công tác tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong tình hình hiện nay cũng như một số kinh nghiệm khi đi thực tế (tác nghiệp) ở vùng dân tộc thiểu số.
Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc khẳng định, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân nhằm phát huy tryền thống yêu nước cách mạng, nâng cao lòng tự cường dân tộc, ý thức giữ gìn, phát triển những giá trị văn hoá cao đẹp và bản sắc dân tộc, xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc… tất cả vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.
Đường lối lãnh đạo của Đảng xác định công tác văn hoá tư tưởng là một nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược trong đó các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông giữ vai trò quan trọng, các phóng viên báo chí, biên tập viên là các chiến sĩ xung kích phản ánh trung thực đời sống xã hội, biểu dương cái tốt, phê phán cái xấu, phòng chống các tê nạn xã hội, đấu tranh chống những biểu hiện tư tưởng sai lệch, suy thoái đạo đức, lối sống… dự báo và góp phần định hướng cho sự phát triển tốt đẹp theo hướng chân thiện mỹ, đồng thời là cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần thực hiện có hiệu quả, thiết thực các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Nhiều năm qua, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt đối với vùng miền núi, biên giới, hải đảo… trong đó có chính sách hỗ trợ thông tin. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Đến thời điểm này đã có 24 báo, tạp chí và công ty phát hành báo chí Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện.
Ông Hoàng Đức Hậu nhấn mạnh, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp một số ấn phẩm, báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là một chủ trương đúng đắn, không chỉ là sự quan tâm thiết thực về đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân mà thông qua việc hỗ trợ thông tin, cung cấp thông tin, phổ biến thông tin, chuyển tải thông tin… của các báo, tạp chí đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh việc xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hoá, đời sống văn hoá lành mạnh, tiến bộ…
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác