Thái Bình: Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(Cinet)- Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc tổng kết Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 17/10/2012 của UBND tỉnh và Sơ kết Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình.
 
Thái Bình: Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: quehuongonline.vn

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tạo cơ sở xây dựng Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 và phương hướng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Giai đoạn II (2016-2020) của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND năm 2012.

Theo đó, UBND huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành tổ chức tổng kết, sơ kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND trên địa bàn huyện, thành phố. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh có liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện theo lĩnh vực mình quản lý, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/9/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoàn thành báo cáo đảm bảo nội dung và thời gian quy định; Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết cấp tỉnh, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân, gia đình, phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức tổng kết, sơ kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND và Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình; Báo cáo việc lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
M.N (Tổng hợp: thaibinh.gov.vn, Kế hoạch số 58/KH-UBND)
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác