Thái Bình: Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030

(Cinet) - UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Văn bản số 24/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh.
 
Thái Bình: Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030 - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: thoidai.com.vn)

Việc triển khai thực hiện đề án nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ gây bạo lực, đối tuợng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

Việc triển khai thực hiện đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình hướng đến năm 2020 đạt các mục tiêu cụ thể: 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; Đảm bảo ít nhất 80% số người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật; ít nhất 50% người dân tại cộng đồng được phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về bạo lực trên cơ sở giới;… Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp nhằm phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực; hình thành mạng lưới  cộng tác viên, tuyên truyền viên nòng cốt từ tỉnh đến cơ sở.

Để triển khai thực hiện đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030”, các giải pháp được đưa ra là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội; Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Triển khai các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; Triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa, giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới.

Anh Vũ
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác