Thái Bình: Tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2015

Thái Bình: Tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2015 - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Ngày 26/1, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2015; trên cơ sở đó xây dựng nhiệm vụ trong tâm, giải pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong năm 2016.
Theo báo cáo tổng kết 2015, trong năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã có những chuyển biến tích cực, trở thành điểm tựa vững chắc để củng cố và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Việc triển khai phong trào được đẩy mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đã hoạt động tích cực, có sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên. Qua thống kê, toàn tỉnh có 80,1% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 60% số thôn, làng, tổ dân phố, khu phố văn hóa; 69,8% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Ðơn vị văn hóa”. Việc đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa được tổ chức công khai, minh bạch. Việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định. Các thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân.
Bên cạnh đó, Phong trào vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc triển khai phong trào tại các địa phương có chất lượng không đồng đều; Công tác tuyên truyền các nội dung phong trào chưa có nhiều đổi mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở một số xã chưa được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo; Ý thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân khi tham gia lễ hội chưa tốt, còn hiện tượng rải tiền lẻ, dâng tiền lễ không đúng nơi quy định,…
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các tiêu chí đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2016; tiếp tục triển khai nghiêm túc việc đăng ký, bình xét danh hiệu văn hóa tại các địa phương, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phong trào.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác