Thái Nguyên: Phê duyệt Chương trình phát triển VHTTDL giai đoạn 2017 – 2020

(Cinet) – UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1750/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017 – 2020.
 
Thái Nguyên: Phê duyệt Chương trình phát triển VHTTDL giai đoạn 2017 – 2020 - ảnh 1
Chương trình phát triển VHTTDL Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020
hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện,
để văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống của xã hội. (Ảnh: thainguyentourism.vn)

Theo đó, chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020 hướng đến các mục tiêu chung là: Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện, để văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống của xã hội; Xây dựng và phát triển thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tăng tuổi thọ của người dân theo tinh thần vì sự nghiệp dân cường, nước thịnh, hội nhập và phát triển; Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, gắn phát triển du lịch với việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá các dân tộc và bảo vệ môi trường.

Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020 hướng đến các mục tiêu cụ thể như sau:

Lĩnh vực văn hóa:

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa: Hằng năm, có 02 di tích quốc gia, 10 di tích cấp tỉnh được xếp hạng; tu bổ, phục hồi, tôn tạo từ 03 đến 05 di tích đã xếp hạng bị xuống cấp; có từ 02 đến 03 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục bảo vệ cấp quốc gia và tổ chức phục hồi, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể đó. Hoàn thành Đề án Bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tiếp tục triển khai Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể Trà Thái Nguyên; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch, gìn giữ và bảo vệ môi trường sinh thái,…

Thư viện: Phấn đấu tăng 10% số lượng sách, báo, tạp chí có chất lượng được bổ sung cho hệ thống thư viện; tăng 23,3% số lượt bạn đọc; 11% số bản sách luân chuyển xuống cơ sở; 70% số tài liệu quý hiếm trong Thư viện tỉnh được số hóa; mỗi năm thành lập từ 02 đến 05 Thư viện cấp xã.

Nghệ thuật biểu diễn: 100% các chương trình nghệ thuật, chương trình biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế đảm bảo chất lượng. Hằng năm, dàn dựng 02 chương trình nghệ thuật; 194 buổi biểu diễn phục vụ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách; tổ chức từ 01 đến 02 lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc cho cộng đồng tại các huyện, thành phố, thị xã.

Văn học nghệ thuật: Tổ chức các hoạt động sáng tác, tác phẩm văn học nghệ thuật dưới hình thức trại sáng tác, cuộc thi theo chủ đề tại Thái Nguyên. Chất lượng và hình thức truyền tải nội dung các tác phẩm văn học nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú về thể loại và có sức hấp dẫn đối với công chúng. Phát huy tối đa nguồn nhân lực các nghệ nhân dân gian, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú trong việc bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống ở Thái Nguyên. Thực hiện cơ chế hỗ trợ, tài trợ từng phần hoặc toàn bộ ngân sách nhà nước cho các công trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu văn hóa dân gian, văn học dân gian, sáng tác âm nhạc, hội họa, mỹ thuật, điện ảnh, kịch bản nghệ thuật.

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình: Phấn đấu có 90% trở lên hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 70% tổ dân phố văn hóa; 65% làng, xóm văn hóa; 90% trở lên cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 70% trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 70% xã, phường, thị trấn có mô hình Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình; 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về Phòng chống bạo lực gia đình; 90% lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực Phòng chống bạo lực gia đình. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội.

Lĩnh vực thể dục thể thao:

Thể thao quần chúng: 30% số người tập thể dục, thể thao thường xuyên; 25% số gia đình luyện tập thể dục thể thao; xây dựng được sân golf trên địa bàn tỉnh.

Thể thao thành tích cao: Có 350 vận động viên được đào tạo tập trung; trên 35 vận động viên cấp kiện tướng; phấn đấu thể thao Thái Nguyên đứng vị trí thứ 25 tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII (năm 2018), đạt vị trí tốp đầu trong các tỉnh miền núi toàn quốc.

Đối với thể dục thể thao trường học: Đến năm 2020, 100% số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa; 50% số trường học phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao; 90% trường học có hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao; 100% các trường có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao thực hiện hoạt động thể thao ngoại khóa; 100% số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

Lĩnh vực du lịch: Phấn đấu số lượt khách du lịch đến Thái Nguyên tăng bình quân 15%/năm, đến năm 2020 đạt 3,6 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch ước đạt 460 tỷ đồng. Số lượng phòng khách sạn tăng 1.000 phòng, trong đó phòng khách sạn 4 sao tăng 400 phòng; lao động trực tiếp tăng 33% (3.500 người).

AV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác