Thanh Hóa: Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ

(Cinet)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3034/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc.
 
Thanh Hóa: Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ - ảnh 1
Thành Nhà Hồ. Nguồn: culturemagazin.com

Theo Quy chế, khu vực bảo vệ di sản thế giới Thành Nhà Hồ sẽ bao gồm: Vùng lõi (các khu vực bảo tồn đặc biệt, có 03 hợp phần của di sản thế giới Thành Nhà Hồ được khoanh vùng là Thành Nội, La Thành và Đàn tế Nam Giao); Vùng đệm (khu vực thuộc địa giới hành chính các xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, Vĩnh Thành, Vĩnh Yên, Vĩnh Ninh, Vĩnh Khang, Vĩnh Phúc, Vĩnh Quang, Thị trấn Vĩnh Lộc) và vùng không gian kiến trúc cảnh quan di tích Ly cung, Hà Trung liên quan trực tiếp đến giá trị lịch sử - văn hóa di sản thế giới Thành Nhà Hồ.

Việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản cần thực hiện theo 3 nguyên tắc: Đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực, giữ nguyên các yếu tố gốc cấu thành di sản theo quy định của Công ước quốc tế, Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp luật liên quan và những quy định tại Quy chế; đồng thời, gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể; gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại ổn định, lâu dài và khai thác, phát huy thế mạnh của các di tích nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng nêu rõ những quy định cụ thể trong việc bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ đối với khu vực lõi; khu vực đệm; vùng không gian kiến trúc cảnh quan di tích Ly cung; việc trồng, chặt tỉa cây canh; phát hiện, giao nộp hiện vật; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng như khai thác và phát huy giá trị di sản.

Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/9/2017 và thay thế Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 02/8/20007.

T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác