Thanh Hóa: Duy trì bền vững kết quả Dự án BMGF-VN

(Cinet)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch duy trì bền vững kết quả dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (dự án BMGF-VN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.
 
Thanh Hóa: Duy trì bền vững kết quả Dự án BMGF-VN - ảnh 1
Ảnh minh họa: infonet.vn

Kế hoạch nhằm duy trì và phát triển các kết quả đã đạt được sau khi Dự án BMGF-VN kết thúc hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, tiếp tục thực hiện tầm nhìn của thư viện công cộng (TVCC), điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) và mục tiêu dài hạn của Dự án, đó là hỗ trợ người dân, đặc biệt là người nghèo, nhóm thiệt thòi ở những vùng khó khăn có cơ hội được tiếp cận bình đẳng, hiệu quả, bền vững, được hưởng lợi với công nghệ thông tin mang lại bằng cách nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin qua máy tính và Internet công cộng tại TVCC và điểm BĐVHX.

Các mục tiêu được đặt ra là: duy trì bền vững năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin qua máy tính và Internet công cộng tại các TVCC tỉnh, huyện, xã và điểm BĐVHX tiếp nhận Dự án BMGF-VN sau khi Dự án kết thúc và ở các điểm tiềm năng khác có khả năng triển khai Kế hoạch; phấn đấu 80-100% các điểm tiếp nhận Dự án duy trì hoạt động hiệu quả sau khi Dự án kết thúc. Thu hút, tăng cường số lượng, lượt người dân thuộc nhóm đối tượng đích của Dự án đến sử dụng dịch vụ truy nhập máy tính công cộng tại các TVCC và điểm BĐVHX triển khai kế hoạch; phấn đấu hàng năm tăng số lượng người sử dụng 3% và lượt người sử dụng 3-5%.

Kế hoạch sẽ được triển khai thực hiện tại 112 điểm TVCC, điểm BĐVHX tiếp nhận Dự án BMGF-VN và các điểm tiềm năng khác thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung thực hiện gồm: Duy trì bền vững hạ tầng công nghệ thông tin; các hoạt động truyền thông vận động, tiếp cận cộng đồng; các dịch vụ ứng dụng CNTT do điểm triển khai Kế hoạch cung cấp; cung cấp nội dung số phù hợp với nhu cầu người sử dụng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại thư viện tỉnh; Xây dựng các điểm tiềm năng./.

D.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác