Thanh Hóa: Nhiều kết quả tích cực trong công tác văn hóa

(Cinet)- Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng thực hiện tốt công tác văn hóa và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: bảo tồn, phát huy giá trị di tích văn hóa; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở…

Thanh Hóa: Nhiều kết quả tích cực trong công tác văn hóa - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: Kiến Thức

Cụ thể, tại huyện Hà Trung đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích; tập trung rà soát, đánh giá hiện trạng các di tích để xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo; lập quy hoạch tổng thể, chi tiết các điểm di tích, danh thắng, cắm mốc chỉ giới, lắp đặt biển chỉ dẫn đối với các di tích, cụm di tích đã được xếp hạng để khoanh vùng bảo vệ quy hoạch. Bên cạnh đó, huyện đã lập hồ sơ xếp hạng các di tích trọng điểm và lập dự án trùng tu, tôn tạo các di tích, danh thắng gắn với việc phát triển các sản phẩm du lịch về tâm linh; hình thành các tuyến, điểm du lịch…

Tại huyện Thạch Thành, đã tập trung tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích như: Đền Tam Thánh, đình Mường Đòn; phối hợp với các chuyên gia nước ngoài, Viện Khảo cổ học Việt Nam và Sở VHTTDL khảo sát, lấy mẫu đất phân tích niên đại và vi hình thái địa tầng Di tích hang Con Moong cùng các di tích phụ cận; nghiên cứu biện pháp bảo quản địa tầng và các bộ hài cốt người Việt cổ tại hang Con Moong; phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thanh Hóa nghiên cứu lập bản đồ khoanh vùng và cắm mốc giới các khu vực bảo vệ Di tích Phố Cát; tăng cường kiểm tra hoạt động tổ chức lễ hội tại di tích trên địa bàn.

Tại huyện Quảng Xương, chú trọng phát triển các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ bằng cách xây dựng các đội văn nghệ quần chúng và thành lập các loại hình câu lạc bộ văn nghệ ở các xã, thị trấn; đồng thời, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng... 

Tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định luôn quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế văn hóa gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt các hương ước, quy ước của thôn và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Thanh Thủy (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác