Thanh Hóa: Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

(Cinet)- Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo tinh thần Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tới các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
Thanh Hóa: Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: thanhhoatourism.gov.vn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đánh giá thực trạng tình hình việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2013 đến nay, trong đó nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất những biện pháp khắc phục; Rà soát, thống kê toàn bộ các lễ hội được tổ chức trên từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố; trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng tình hình việc tổ chức, quản lý lễ hội, phân loại lễ hội, miêu tả hình thức nghi lễ tín ngưỡng cho từng loại hình lễ hội; Thống nhất kế hoạch tổ chức, nghi lễ tổ chức cho từng loại hình lễ hội theo tình hình thực tiễn tại địa phương; đề xuất giải pháp quản lý, tổ chức lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc của lễ hội; loại bỏ những yếu tố thương mại, yếu tố mê tín dị đoan, trả lại những nét đẹp văn hóa cổ xưa, nguyên gốc của lễ hội.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Sở VHTTDL trước ngày 30/6/2017. Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định, nhất là đối với các địa phương, cơ sở tổ chức nhiều hoạt động lễ hội; đồng thời nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi Quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình mới.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác