Thanh Hóa: Tu bổ, bảo tồn một số di tích trên địa bàn

(Cinet)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi UBND huyện Thiệu Hóa, huyện Yên Định, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở VHTTDL về chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo một số di tích trên địa bàn.
 
Thanh Hóa: Tu bổ, bảo tồn một số di tích trên địa bàn - ảnh 1
Di tích Từ Đường Phúc Quang. Nguồn: yendinh.thanhhoa.gov.vn
Theo đó, tại văn bản số 4975/UBND-VX, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa từ nguồn vốn ngân sách huyện Thiệu Hóa, vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác. Đồng thời giao UBND huyện Thiệu Hóa báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng và bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa. Sở VHTTDL hướng dẫn UBND huyện Thiệu Hóa triển khai, thực hiện việc đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ Lê Văn Hưu theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Tại văn bản số 5082/UBND-THKH, giao UBND huyện Yên Định (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai thực hiện dự án tu bổ và phục hồi di tích lịch sử Điện Thừa Hoa và Từ Đường Phúc Quang theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Bộ VHTTDL tại Công văn số 5229/BVHTTDL-DSVH ngày 19/12/2016.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác