Thành lập Ban tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu, năm 2016

Thành lập Ban tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu, năm 2016 - ảnh 1
Dân tộc Mảng, Lai Châu. Ảnh: vinaculto
(Cinet)- Quyết định số 1809/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu, năm 2016.
Ban tổ chức do Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – là Trưởng ban, đồng trưởng ban là Ông Đỗ Hạ Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, cùng 02 phó ban và 09 ủy viên.
Ban tổ chức có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể của dân tộc Mảng huyện Mường Khương, tỉnh Lai Châu.
Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1803/KH-BVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2016 về việc thực hiện mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu, năm 2016. Mục đích nhằm từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn, giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy tính năng tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Mảng. Góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu, đồng thời khơi dậy phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mảng. Mặt khác, động viên đồng bào dân tộc Mảng trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.
Qua lớp học, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này đối với nhiều dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Thời gian tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Mảng, tại tỉnh Lai Châu diễn ra trong 03 ngày từ 26/5/2016 đến ngày 28/5/2016.
Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác