Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội VHTTDL vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI

Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội VHTTDL vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1214/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014.
Theo Quyết định, Ban Tổ chức có 14 thành viên do ông Nguyễn Liên Khoa - Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Trưởng Ban Tổ chức; ông Lê Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ VHTTDL - Phó Trưởng ban Thường trực; ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ VHTTDL - Phó Trưởng ban; ông Phạm Sơn Hà - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang - Phó Trưởng ban và các Ủy viên.
Quyết định cũng nêu rõ, Ban Tổ chức Ngày hội có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014 sau khi được Ban Chỉ đạo thống nhất.
Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức.
Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Ngày hội.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác