Thư viện tỉnh Gia Lai giới thiệu sách nhân kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017)

Nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017), Thư viện tỉnh Gia Lai xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc hai cuốn sách: “Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam” và “Cách mạng Tháng Tám năm 1945”.
 
Thư viện tỉnh Gia Lai giới thiệu sách nhân kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017) - ảnh 1

Trong lịch sử phát triển mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam, dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước là quy luật tất yếu. Để chống lại các thế lực xâm lược thường mạnh hơn gấp nhiều lần, giành và giữ gìn nền độc lập và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, tất yếu dân tộc ta phải tiến hành chiến tranh nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân, kết hợp với sức mạnh thời đại.

Cuốn sách “Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam” của tác giả Văn Đức Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2017 với độ dày 225 trang, khổ 25cm. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương chính: Cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam trước năm 1930; Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1930 đến nay; Định hướng kế thừa, phát triển tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp bảo về Tổ quốc Việt Nam. Cuốn sách đã góp phần hệ thống hóa và làm rõ nội dung cơ bản đặc sắc tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam và định hướng vận dụng hiện nay.

Cuốn sách “Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam” sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực cho việc nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam, chấm dứt ách bóc lột thực dân Pháp, phát xít Nhật cùng chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Chỉ trong vòng hai tuần, cuộc khởi nghĩa đã nổ ra và nhanh chóng bùng lên như một ngọn lửa, thiêu rụi hết quân xâm lược cùng những tàn dư của chế độ phong kiến. Với những ý nghĩa lịch sử đó, sự kiện Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những đề tài quan trọng được tác giả Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến sưu tầm và biên soạn, được Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông ấn hành năm 2015 với độ dày 157 trang, khổ 21cm với tên sách “Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Sự kiện, hình ảnh và ký ức)”.

Nội dung cuốn sách gồm có 3 chương chính: Quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng và cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945; Một số hình ảnh về xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng Tám năm 1945; Những hồi ức không thể nào quên. Cuốn sách “Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Sự kiện, hình ảnh và ký ức)” đã tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực để minh họa cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội.

Khi đọc cuốn sách “Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Sự kiện, hình ảnh và ký ức)” bạn đọc sẽ thấy đây là một tài liệu góp phần khắc họa lại những kí ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam lại nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kì đổi mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng thời, cuốn sách là một tài liệu quý giúp ích cho bạn đọc nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử Việt Nam đồng thời giáo dục, cổ vũ truyền thống yêu nước và cách mạng, bồi dưỡng kinh nghiệm và tri thức cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo gialai.gov.vn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác