Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Hằng Đinh

(Cinet)- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo hướng văn minh, tiến bộ, thực hiện tiết kiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang.

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang - ảnh 1
 Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (Nguồn: Internet)

Để thực hiện Chỉ thị một cách có hiệu quả, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nhân rộng các mô hình, điển hình trong tổ chức lễ cưới, lễ tang văn minh, tiến bộ, tiết kiệm. Phê phán những trường hợp tổ chức lễ cưới, lễ tang linh đình, phô trương, lãng phí, vụ lợi, dài ngày. Thực hiện nghiêm các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh việc cưới, việc tang trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chỉ thị đúng quy định.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác