​Thừa Thiên Huế: Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình

(Cinet)- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2018.

Mục đích của kế hoạch là tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
​Thừa Thiên Huế: Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (Nguồn: Internet)

Nội dung thực hiện bao gồm: Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình; Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí các cấp; Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường chính, nơi công cộng và địa bàn dân cư, phát huy vai trò của các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Gia đình trẻ”, …Nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán hành vi bạo lực gia đình, những hủ tục ảnh hưởng đến đời sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình; thông qua việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giới thiệu đời sống gia đình gắn với các thiết chế văn hóa ở cơ sở và Trung tâm giáo dục tại cộng đồng. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đời sống gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về công tác gia đình nói chung và giáo dục đời sống gia đình nói riêng./.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác