​Thừa Thiên Huế triển khai chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017

​Thừa Thiên Huế triển khai chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình  năm 2017 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
(Cinet) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 10/4/2017 triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn năm 2017.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 215/QĐ-TTg ngay 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) đến năm 2020 và Công văn số 426/BVHTTDL –GĐ ngày 13/02/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình.

Việc thực hiện Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác PCBLGĐ; từng bước ngăn chặn và giảm dần tình trạng BLGĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; đánh giá công tác PCBLGĐ sau 10  năm Luật PCBLGĐ được ban hành, tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCBLGĐ.

Các nội dung Kế hoạch tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về PCBLGĐ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa BLGĐ, hỗ trợ nạn nhân BLGĐ; tổ chức Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác