Thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(Cinet) - Ngày 26/5, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: khohinhnen.com )

Theo Kế hoạch số 63/KH-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang, mục đích nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò và tầm quan trọng của công tác gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là các gia đình văn hóa tiêu biểu hướng tới việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Tổ chức triển khai sâu rộng Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, cũng như công tác bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em; đồng thời, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Theo đó, nội dung thực hiện gồm: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác gia đình của các cấp, đặc biệt là các văn bản của UBND tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; biên soạn, xây dựng, nhân bản tài liệu về công tác gia đình.

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về: gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Phổ biến kiến thức về gia đình; vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động và truyền thông cộng đồng nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

Lan Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác