Tình hình sáng tác văn học - nghệ thuật có sự phát triển tích cực

(Cinet)- Sáng 12/01/2017, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (VHNTVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VHNT năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.
 
Tình hình sáng tác văn học - nghệ thuật có sự phát triển tích cực - ảnh 1
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNTVN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNTVN thay mặt thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp trình bày Báo cáo tổng kết công tác VHNT năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 của Liên hiệp các Hội VHNTVN.

Theo đó, trong năm qua, mặc dù còn không ít trở ngại, khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Đảng, sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của các Hội VHNT, cũng như của từng cá nhân văn nghệ sĩ, tình hình sáng tác VHNT của cả nước vẫn có sự phát triển tích cực. Số lượng các tác phẩm VHNT nhiều gấp bội. Văn học nghệ thuật đang vươn lên, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa đa dạng và ngày càng cao của nhân dân.

Năm 2016 cũng là năm các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương tổ chức nhiều cuộc hội thảo quan trọng về nghiệp vụ: trên 200 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam dự hội thảo “Lý luận phê bình Văn học”; gần 150 tác giả Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam tham dự hội thảo “Thực trạng, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cổ truyền các dân tộc Việt Nam”. Hàng trăm bản tham luận đã được trình bày mang tính học thuật sâu sắc. Các bản tham luận này sẽ được Hội xuất bản, phổ biến, là những công trình có giá trị.
 
Tình hình sáng tác văn học - nghệ thuật có sự phát triển tích cực - ảnh 2
Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNTVN thay mặt thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp trình bày Báo cáo tổng kết.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém bất cập còn tồn tại, như: Số lượng tác phẩm hàng năm xuất hiện nhiều nhưng chưa nhiều tác phẩm tạo thành sự kiện lớn trong đời sống VHNT và xã hội; tình trạng nghiệp dư hóa trong sáng tác chưa được khắc phục; quảng bá các tác phẩm VHNT đến với công chúng còn hạn chế; những tác phẩm VHNT theo dòng chủ lưu, chính thống ít được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và phải cạnh tranh với các sản phẩm văn nghệ thị trường câu khách, rẻ tiền; chế độ nhuận bút cho tác giả, bồi dưỡng cho nghệ sĩ biểu diễn còn quá thấp so với lao động nghệ thuật…
 
Tình hình sáng tác văn học - nghệ thuật có sự phát triển tích cực - ảnh 3
Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2017, khối Liên hiệp các Hội VHNTVN, từ Trung ương đến địa phương xác định: Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, nghiên cứu các công trình lý luận phê bình, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, phấn đấu có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao cả về nội dung lẫn nghệ thuật, thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, gắn kết các hoạt động sáng tạo với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong năm 2016, thực hiện mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, phối hợp với Bộ VHTTDL, cùng các Bộ ngành liên quan thực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn cho các hoạt động văn học, nghệ thuật hiện nay; đưa VHNT phát triển; tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn: hội thảo, đưa hội viên đi thực tế tại các trọng điểm kinh tế của đất nước; tổ chức các cuộc thi sáng tác và các trại sáng tác…

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNTVN yêu cầu văn nghệ sĩ và tổ chức Hội các cấp cần phát huy trí tuệ và tài năng, tâm huyết và năng động sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ của những chiến sĩ văn hóa - văn nghệ, của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù, góp phần xứng đáng vào thực hiện chiến lược xây dựng nền văn hóa dân tộc, nhân cách con người mới, bồi đắp nền tảng tinh thần - đạo đức tốt đẹp và lành mạnh của một xã hội phát triển bền vững, dân chủ và nhân đạo. 

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác