Tổ chức tập huấn diễn viên nghệ thuật Ca kịch Bài Chòi

Tổ chức tập huấn diễn viên nghệ thuật Ca kịch Bài Chòi - ảnh 1
Lớp tập huấn sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Định
(Cinet) – Nhằm giữ gìn, bảo tồn và đào tạo lớp nghệ sĩ kế thừa nghệ thuật Bài Chòi, Lớp tập huấn diễn viên nghệ thuật Ca kịch Bài Chòi sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây tại Bình Định.
Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về việc xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt”, Bộ VHTTDL đã giao cho Viện Âm nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm lập hồ sơ di sản cho loại hình nghệ thuật này. Theo lộ trình, hồ sơ sẽ được xây dựng trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay và sẽ được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho kỳ xét duyệt năm 2016. Phạm vi di sản được đề cử gồm 11 tỉnh, thành phố miềm Trung từ Quảng Bình tới Bình Thuận ( không bao gồm Tây Nguyên). Địa phương dự kiến sẽ chủ trì xây dựng Hồ sơ là tỉnh Bình Định.
Để bảo tồn, gìn giữ và đào tạo lớp nghệ sĩ kế thừa cho loại hình nghệ thuật độc đáo này. Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ chủ trì, phối hợp với Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Sở VHTTDL tỉnh Bình Định tổ chức lớp “Tập huấn diễn viên nghệ thuật Ca kịch Bài chòi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2014”. Lớp tập huấn sẽ được tổ chức từ ngày 04 đến ngày 23 tháng 8 tới đây tại Đoàn Ca kịch Bài Chòi tỉnh Bình Định.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác