Toạ đàm “Giải pháp bảo tồn phát triển văn hóa Tây Nguyên”

Toạ đàm “Giải pháp bảo tồn phát triển văn hóa Tây Nguyên” - ảnh 1
(Cinet)- Ngày 24/5, tại thành phố Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu phát triển phương Đông tổ chức Tọa đàm khoa học “Giải pháp bảo tồn phát triển văn hóa Tây Nguyên”.
Có 14 tham luận của các chuyên gia nghiên cứu về các giải pháp bảo tồn, phát triển văn hóa Tây Nguyên được trình bày tại tọa đàm. Theo các nhà quản lý văn hóa Tây Nguyên và nhà nghiên cứu, Tây Nguyên và các tỉnh phụ cận không chỉ là địa bàn chiến lược về phát triển kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng mà còn là vùng văn hóa dân gian đa dạng, đặc sắc của Việt Nam. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Tây Nguyên ngày càng được quan tâm, nhằm hướng đến mục đích phát triển bền vững xã hội.
Sau khi UNESCO công nhận văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, thì cồng chiêng đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực, song những giá trị truyền thống đã bị mai một nhiều, đặc biệt là mất đi không gian thiêng vốn có của nó. Bên cạnh đó, sản phẩm các nghề thủ công truyền thống của đồng bào như dệt thổ cẩm, đan lát, rèn, đúc nhẫn bạc… chứa một hàm lượng văn hóa tộc người rất cao, nhưng hiện đang tồn tại lay lắt, thậm chí một số nghề đang mất hẳn. Nhiều đại biểu cho rằng, tiếng nói là biểu hiện sinh động và mạnh mẽ nhất của bản sắc văn hóa tộc người, nhưng hiện nay ở Tây Nguyên, hiện tượng quên dần tiếng mẹ đẻ đang diễn ra khá phổ biến, làm mất đi tâm hồn, tính cách, xa rời những giá trị cơ bản của văn hóa tộc người…
Tại buổi tọa đàm, các nhà quản về văn hóa Tây Nguyên và nhà nghiên cứu đều nêu ý kiến phải bảo tồn văn hóa Tây Nguyên có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm. Do đó, cần phải sớm bắt tay thực hiện hàng loạt công việc để bảo vệ và phát triển di sản văn hóa Tây Nguyên cho dân tộc và nhân loại.
Ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: “Chính quyền các cấp và cộng đồng cần tăng cường công tác bảo vệ rừng, do rừng là nhân tố quyết định đối với văn hóa và kinh tế của Tây Nguyên. Bảo tồn và gìn giữ cộng đồng làng, bởi làng tập trung tất cả văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên, qua đó sẽ bảo vệ được các hoạt động của cộng đồng và quyền tự chủ của cộng đồng, gìn giữ những giá trị nhân văn trong đời sống đồng bào bằng các giải pháp tăng cường bảo tồn tiếng và chữ viết, các truyền thuyết, sự tích các nhân vật anh hùng của người dân tộc. Tổ chức các chương trình hỗ trợ các làng nghề dệt thổ cẩm, mỹ nghệ, rượu cần... và các lễ hội của người đồng bào. Đặc biệt là gắn phát triển du lịch và nông nghiệp với các bản sắc văn hóa Tây Nguyên”.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác