Tọa đàm giới thiệu tác phẩm "Văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn"

Tọa đàm giới thiệu tác phẩm
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Ngày 15-12, Tọa đàm giới thiệu tác phẩm "Văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" của GS.TS Đinh Xuân Dũng do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật trung ương tổ chức đã diễn ra tại Thư viện Quốc gia (Hà Nội).
Cuốn sách "Văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" là tuyển tập 73 bài viết của GS.TS Đinh Xuân Dũng về một số vấn đề lý luận, thực tiễn của văn hóa, văn học, nghệ thuật đương đại Việt Nam. Đây sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị, nhất là đối với những người làm công tác hoạch định chính sách, quản lý, nghiên cứu và hoạt động văn hóa ở nước ta hiện nay.
Sách có 2 tập. Tập 1 gồm 38 bài viết, được chia thành ba phần: Văn hóa, văn học nghệ thuật trong tầm nhìn Hồ Chí Minh và trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; Suy nghĩ từ thực tiễn vận động và phát triển văn hóa Việt Nam đương đại; Một số vấn đề lý luận văn hóa văn nghệ. Tập 2 gồm 35 bài viết chia thành ba phần: Những vấn đề về văn học nghệ thuật; Văn học với đề tài chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc; Một số vấn đề về xuất bản - báo chí Việt Nam hiện nay như thực trạng của hoạt động báo chí - xuất bản, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động báo chí - xuất bản.
Đây là cuốn sách nằm trong chương trình đặt hàng của Nhà nước, thể hiện quá trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa - văn nghệ đương đại Việt Nam của một nhà hoạt động và nghiên cứu lâu năm trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng và giảng dạy đại học. Qua đó cuốn sách sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc nhiều kiến thức bổ ích; đồng thời giúp bạn đọc có thể nắm bắt một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng cũng như thực tiễn cùng xu thế vận động, phát triển của văn hóa, văn học, nghệ thuật, thực trạng lý luận, phê bình, sáng tác văn hóa - văn nghệ và hoạt động báo chí - xuất bản ở nước ta hiện nay.
Bên cạnh đó, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích và chỉ rõ những đóng góp tâm huyết của tác giả trong việc phản ánh bức tranh thực tiễn sinh động cũng như những vấn đề nóng bỏng, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc trong đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước trong gần 50 năm qua.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác