TP.HCM: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam năm 2017

(Cinet) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1852/KH-UBND ngày 05/4 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các chương trình, đề án trên địa bàn thành phố năm 2017.
 
TP.HCM: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam năm 2017 - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Theo nội dung kế hoạch, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các chương trình, đề án trên địa bàn thành phố năm 2017 bao gồm 06 nội dung: Truyền thông vận động nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi; Giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật hỗ trợ xây dựng gia đình; Thực hiện chính sách, pháp luật chăm sóc y tế, sức khoẻ cho gia đình và cộng đồng; Thực hiện các chính sách, chương trình về an ninh, xã hội; Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng công tác thu thập và xử lý thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trên địa bàn thành phố; Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vi phạm.
Để triển khai thực hiện các nội dung trên đây, một số giải pháp cụ thể được đưa ra là: Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nâng cao hiệu quả truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thông tin nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của cá nhân và cộng đồng về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong đó có đội ngũ cán bộ công chức người lao động và người dân trên địa bàn Thành phố; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;…

Việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; các chương trình, đề án thuộc Chiến lược.
 
AV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác