TP.HCM: Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng

(Cinet)- UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 5208/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa, Câu lạc bộ” giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập, mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI); Tăng cường sự quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham gia của toàn xã hội về tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa, Câu lạc bộ tạo phong trào học tập sâu rộng, có sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhân dân; Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời;…
 
TP.HCM: Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: hcmut.edu.vn)

Các nhiệm vụ chung bao gồm: củng cố, hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của thiết chế văn hóa, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào văn hóa ở cơ sở, giúp nhân dân tiếp cận các thông tin mới, đa dạng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống; nâng cao năng lực tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa, Câu lạc bộ phù hợp từng đối tượng; Tạo điều kiện cho các thiết chế Bảo tàng tư nhân, Thư viện tư nhân, các Câu lạc bộ dân lập phát triển, qua đó góp phần mở rộng cơ sở đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia học tập.

Ngoài ra, văn bản còn nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể đặt ra trong giai đoạn 2016-2017, định hướng 2020 đối với hệ thống Thư viện, Bảo tàng; Trung tâm Văn hóa thành phố, Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao quận, huyện; Các Câu lạc bộ.

Các giải pháp được đưa ra bao gồm: củng cố cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị và phương thức hoạt động; Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa, Câu lạc bộ và tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác