Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND Tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu chung được đặt ra là xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
 
Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Bình Dương - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: lienhiepthuvienmiendong.vn)

Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa; 20%-25% người dân ở khu vực nông thôn, 15%-20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện – văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành. Phấn đấu 85% người sử dụng thư viện (90% đối với học sinh, sinh viên) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; số lượng người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 5.000.000 lượt/năm; Thư viện tỉnh, 100% thư viện cấp huyện và 50% thư viện cấp xã có phục vụ internet miễn phí;…

Định hướng đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu về văn hóa đọc được duy trì và phát triển. Môi trường đọc tiếp tục cải thiện, hoạt động thư viện và xuất bản đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Bên cạnh đó, Kế hoạch đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm: Phát triển hệ thống thư viện công cộng; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; Mở rộng hợp tác quốc tế./.

Theo Cổng TTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác