Triển khai kế hoạch quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế

Triển khai kế hoạch quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế - ảnh 1
Di tích Cố đô Huế. Ảnh: internet
(Cinet)- Ngày 28/7, tại Thừa Thiên - Huế, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, kế hoạch triển khai sẽ chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2015 - 2020 tập trung triển khai 05 nhóm giải pháp chính: Nhóm giải pháp bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích; Nhóm giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Nhóm giải pháp bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, môi trường cảnh quan đô thị và cảnh quan thiên nhiên gắn liền với di tích; Nhóm giải pháp khoanh vùng bảo vệ và đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; Nhóm giải pháp về đảm bảo vệ sinh môi trường, tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch bền vững, nâng cao năng lực của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Giai đoạn sau 2020: sẽ xem xét ban hành kế hoạch hành động cụ thể cho giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 phù hợp với các mục tiêu và chiến lược lâu dài đặt ra trong Kế hoạch quản lý.
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đúng mục tiêu, tiến độ đề ra.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý Quần thể Di tích Huế, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những vấn đề nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.
Việc triển khai kế hoạch quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu trong Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010 – 2020; Bảo vệ di sản trước những yếu tố tác động nảy sinh từ quá trình phát triển, sức ép môi trường, thảm họa thiên nhiên, hoạt động du lịch, dân cư sống trong khu vực di sản có khả năng làm ảnh hưởng hưởng tới việc bảo vệ trong dài hạn tính toàn vẹn, tính xác thực, cùng các thuộc tính quan trọng tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể Di tích Cố đô Huế. Đồng thời xác lập cơ sở pháp lý và các điều khoản luật pháp chủ yếu áp dụng trong việc quản lý, bảo vệ Quần thể Di tích Cố đô Huế; Bảo tồn, tôn tạo và chuyển giao nguyên vẹn giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể Di tích Cố đô Huế cho các thế hệ tương lai theo tinh thần Công ước Di sản Thế giới.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác