Triển lãm ảnh, tư liệu "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"

(Cinet) - Ngày 23/1, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.

Đây là một trong những hoạt động đón năm mới - Xuân Đinh Dậu 2017, hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017).
 
Triển lãm ảnh, tư liệu
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: baohaiphong.com.vn
 
Triển lãm giới thiệu 130 ảnh, tư liệu, bản trích khái quát chặng đường 87 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cùng những hình ảnh, tư liệu ghi lại những mốc nổi bật trong 12 kỳ đại hội Đảng. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã khẳng định chân lý vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cách mạng trước hết phải có Đảng cánh mạng, Đảng có vững, cách mạng mới thành công... Tư tưởng của Bác cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta.

Qua triển lãm này, du khách và công chúng có cơ hội hiểu sâu sắc hơn sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào hơn về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những bài học đúc kết sau hơn 30 năm đổi mới.

Lan Anh (tổng hợp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác